Síň slávy ČKA

V roce 2006 byla ustavena Síň slávy České kuželkářské asociace. Do té je každoročně uváděna jedna významná osobnost českého kuželkářského sportu. Při jejím založení byla do této síně uvedena první šestice a na počátku roku 2007, při příležitosti slavnostního večera k 70. výročí kuželkářského sportu byly jejich řady rozšířeny o trojici současných zasloužilých kuželkářů a deset velikánů našeho sportu In memoriam.

Je potěšitelné, že se v první šestici, která byla do Síně slávy uvedena v roce 2006, objevilo i jméno nerozlučně spjaté s naším oddílem. Je to kuželkářka par excellence, sběratelka medailí z republikových šampionátů i Mistrovství světa a její jméno zní:

MARIE ŠVOROBOVÁ, roz. Lauerová.

Aby snad nedošlo k nějakým rozporům v rodině, byl v roce 2009, uveden do Síně slávy ČKA její bratr, výborný hráč a trenér kuželek, který se prosadil na klubové i reprezentační úrovni, autor a spoluautor publikací Příručka pro trenéry v kuželkářském sportu a Trenér a trénink v kuželkách:

OLDŘICH LAUER ml.