Historie

Nej

24.04.2014 10:42
Kuželkářský oddíl Sokola Kolín patří mezi nejstarší kluby v České republice. Největších úspěchů dosáhl v 60. a 70. letech 20. století díky družstvu žen, které šestkrát získalo titul Mistr ČSSR a jeho hráčky tvořily základ tehdejší úspešné reprezentace Československa. V roce 1974 se Hana Konířová (Mádlová) stala mistryní světa a v roce 2007 získal světové zlato a titul Filip Dejda. Ale pěkně od počátku............

Od 19. století do II. světové války v Kolíně

04.11.2009 21:46
První písemná zmínka o kuželně v Kolíně je již z roku 1873, kdy byla zanesena v původních plánech Sokolovny jako součást restaurace. Kuželna totiž přinášela hostinské živnosti nemalé zisky a její stavba i provoz nebyly finančně náročné (viz. doklad z roku 1936: Rozpočet na kuželník a střelnici je 15.000 Kč. Vložené peníze se jeví jako dobrá investice, protože např. pronájem kuželny (hostinskému) ve Vršovicích obnáší asi 8.000 Kč ročně.). A protože Sokolovna nebyla jediná restaurace v Kolíně, bylo ve městě dle pamětníků celkem deset kuželen. Samozřejmě se v té době nehrály kuželky v podobě, v jaké je známe dnes, ale šlo spíše o sázkovou hru a zábavu. „Sousedé“ se střídali dle způsobu hry po jednom nebo několika málo hodech při „honéru“, „válečné“, „domečcích“ a dalších hrách.

Víte, že?

04.11.2009 21:44
  O hře podobné kuželkám se zmiňují již mnozí řečtí spisovatelé a historici (např. Homér, Athenaios)? Ve středověku král Přemysl Otakar II. a po něm i císař Karel IV. zakazovali hru v kuželky. Naopak Jan Amos Komenský doporučuje hru v kuželky jako velmi vhodnou pro pohyb těla a osvěžení ducha. V 19. století se kuželky dostávají na stránky knih mnoha vlasteneckých spisovatelů (J.Š.Baar, J. Herben, atd.). Přirovnání K.M. Čapka Choda „… stojíš celej nakřivo, jako bys hodil do kuželek a koukal, kolik jich padne.“ je k vidění na mnoha kuželnách dodnes.

Historie oddílu

04.11.2009 21:13
Připravujeme. Děkujeme za strpení.